Buletin

1435 Kemuliaan Guru

“ Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat “ ( QS. Al Mujadilah :11 )

Buletin

1434 KEGEMBIRAAN SEORANG MUSLIM

Katakanlah : Dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira ( QS. Yunus : 58)

Buletin

1433 CINTA RASUL

“ Katakanlah, bila engkau mencintai Allah, maka taatlah kepadaku niscaya Allah akan menyayangimu “.   ( QS. Ali Imran : 31 ).

Buletin

1432 Kehormatan Agama

Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan RasulNya Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. ( QS. Al Ahzab : 57) 

Buletin

1431 MEMBACA  SIRAH,  HADIS, DAN MENCONTOH AKHLAK NABI

“ Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik “ ( QS. Al Ahzab : 21 )

Buletin

1430 Perlindungan Kerja dalam Islam

“ Dan bekerjalah kamu, maka sesungghnya, Allah Taala, dan rasulNya, dan umat yang beriman  akan melihat hasil kerjamu “ ( QS.  Attaubah : 105 )

Buletin

1429 Komunisme dan Agama

“ Kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan ridhakepada kamu  sebelum kamu mengikuti ajaran agama mereka “ ( QS. Al Baqarah : 120 )

Buletin

1428 KEPEMIMPINAN RASULULLAH

“ Dalam diri Rasulullah terdapat contoh yang baik “ ( QS. Al Ahzab : 21 )

Buletin

1427. Jihad Bekerja

“ Kami jadikan siang hari  itu untuk bekerja “ ( QS. An Naba” 11) 

Buletin

1426 Khutbah Jumat Pertama

Orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapa pun selain kepada Allah ( QS. At Taubah : 18 )

Buletin