Buletin

Buletin

No. 1388 Rasulullah Di Masa Kanak-kanak

“ Dan Allah memelihara engkau ( Muhamad ) daripada manusia “ ( QS. Al Maidah : 68 )

Buletin

No. 1387 Sikap Sabar Dan Lapang Dada

“ Sikap sabar dan memaafkan itu adalah suatu  urusan yang besar”  ( QS.Syura :34  )                       

Buletin

No. 1386 Mengutamakan Pendidikan Adab

“ Allah telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya “ ( QS. Alaq : 5 )

Buletin

No. 1385 Memelihara Kemuliaan Rasulullah

“Dan orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. ( QS. at Taubah : 61)

Buletin

No. 1384 Diantara Mukjizat Rasulullah

“Dan Allah menjaga engkau daripada  manusia” ( QS. al Madah : 67)   

Buletin

No. 1383 KEDUDUKAN RASULULLAH

 “Dan tiadalah Kami mengutus kamu ( Muhamad ) , melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. (QS.Al Anbiya : 107 )            

Buletin

No. 1382 Kelahiran seorang Rasul

“ Tiadalah Muhamad itu melainkan seorang Rasul “ ( QS. Ali Imran : 114 )

Buletin

No.1381 Ukhuwah Dan Persaudaraan

“ Sesunguhnya orang yang beriman itu bersaudara “ ( QS.al Hujurat 10 )

Buletin

No.1380 Sunnatullah Kepemimpinan

“ Dan telah Kami tetapkan dalam kitab Zabur bahwa bumi ini diwariskan kepada hamba-hamba yang shaleh “ ( QS. Al Anbiya : 105 )

Buletin

No. 1379 Doa Bersama

Dan do`a orang-orang bukan islam itu hanyalah sia-sia belaka. (QS. Ghafir : 50).

Buletin