Buletin

Buletin

No. 1415 KOMUNISME, MUSUH AGAMA

“ Dan mereka ingin untuk memadamkan cahaya ( agama ) Allah, tetapi  Allah akan tetap menyempurnakan cahayaNya"  ( QS. Saf : 8 )

Buletin

No. 1414 MENGINGAT KEMBALI PIAGAM JAKARTA

“ Maka lapangkanlah, niscaya Allah memberi kelapangan kepada kamu “ ( QS.Mujadalah :11)

Buletin

NO. 1413 KEBERSIHAN DAN KESUCIAN

Allah sangat mencintai orang-orang yang suci “ ( QS. At Taubah : 108 )

Buletin

No. 1412 Membuktikan Persaudaraan

“ Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara “ ( QS. Al Hujurat : 10 )

Buletin

No. 1411 Sikap Memaafkan

“Dan janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil kepada mereka”( QS. Al Maidah : 8 )

Buletin

No.1410 Manusia Taqwa

“ Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. “ ( QS. Al Hujurat  13 )

Buletin

NO. 1409 ZAKAT FITRAH

“ Ambillah sedeah (zakat) dari sebagian harta meeka” ( QS. At taubah : 102 )

Buletin

No. 1408 AMALAN I’TIKAF DAN MUHASABAH DIRI

“ Siapa yang berpuasa ramadhan dengan iman dan melakukan muhasabah diri maka Allah akan memberi ampunan atas dosa-dosanya “ ( Hadis Mutafaqun alaihi )

Buletin

No. 1406 Diam Di Rumah Semasa Wabah, Itu Ibadah

Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya semoga kamu mendapat rahmat “ ( QS. Ali Imran : 132)

Buletin

No. 1405 Persiapan Ramadhan di Masa Pandemik

“ Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk  hari esok “ ( QS.al Hasyr : 18 )

Buletin