Buletin

Buletin

No. 1391 Akibat Penyimpangan Seksual

Tidaklah wanita itu bermesraan dengan  wanita melainkan mereka telah berzina, dan tidaklah lelaki bermesraan dengan lelaki melainkan mereka juga  berzina.” ( hadis riayat Thabrani

Buletin

No. 1390 Takdir Dan Ikhtiar

"Dan tiap-tiap sesuatu itu telah ditetapkan disisi-Nya dengan kadar yang tertentu." ( QS. ar-Ra'd: 8)

Buletin

No.1389 MUSLIM UIGHUR

“ Dan mereka tidak menyiksa orang mukmin melainkan karena mereka itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji  ( QS. al Buruj : 8 )

Buletin

No. 1388 Rasulullah Di Masa Kanak-kanak

“ Dan Allah memelihara engkau ( Muhamad ) daripada manusia “ ( QS. Al Maidah : 68 )

Buletin

No. 1387 Sikap Sabar Dan Lapang Dada

“ Sikap sabar dan memaafkan itu adalah suatu  urusan yang besar”  ( QS.Syura :34  )                       

Buletin

No. 1386 Mengutamakan Pendidikan Adab

“ Allah telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya “ ( QS. Alaq : 5 )

Buletin

No. 1385 Memelihara Kemuliaan Rasulullah

“Dan orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. ( QS. at Taubah : 61)

Buletin

No. 1384 Diantara Mukjizat Rasulullah

“Dan Allah menjaga engkau daripada  manusia” ( QS. al Madah : 67)   

Buletin

No. 1383 KEDUDUKAN RASULULLAH

 “Dan tiadalah Kami mengutus kamu ( Muhamad ) , melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. (QS.Al Anbiya : 107 )            

Buletin

No. 1382 Kelahiran seorang Rasul

“ Tiadalah Muhamad itu melainkan seorang Rasul “ ( QS. Ali Imran : 114 )

Buletin