Buletin

Buletin

1425 KHALIFAH

“ Dan ingtalah ketika Allah berfirman kepada malaikat : Susungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi “ ( QS. Al Baqarah : 30 )

Buletin

1424 Piagam Madinah : Konstitusi Tertulis Pertama di dunia

“ Jika kamu menjalankan hukum maka  tegakkanlah hukum diantara manusia dengan penuh keadilan “ (QS.Al Maidah : 42)

Buletin

1423 Makna Hijrah

“Sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku ( Surah Al Ankabut : 26 )

Buletin

1422 Peran Umat Islam Dalam Kemerdekaan

“ Kami berikan kebaikan dan keburukan itu sebagai ujian bagi kamu “ ( QS. Anbiya:35) 

Buletin

No. 1421 Qurban Dan Pengorbanan

Daging dan darahnya itu  tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya “ ( QS. AlHaj : 37 )

Buletin

No. 1420 KHUTBAH ARAFAH

“ dan apabila kamu selesai dari Arafah, maka ingatlah Allah di tempat-tempat  yang suci “ (QS. Albaqarah : 198 )

Buletin

No. 1419 QURBAN

 “ Dan kerjakanlah shalat kepada tuhan kamu dan berkorbanlah “ (  Al Kautsar : 2 ).

Buletin

No. 1418 AYA SOPHIA

“ Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah setiap kali kamu memasuki masjid ‘ ( QS. Al A’raf : 31)

Buletin

No. 1417 KEADILAN  DAN KEBENARAN

“ Dan apabila kamu akan  memutuskan suatu perkara maka putuskanlah dengan penuh keadilan “      ( QS. An Nisa : 58 )

Buletin

No. 1416 CATATAN HAMKA

“ Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya “ ( QS. Al Jatsyiah : 23 )

Buletin