Buletin

Buletin

1422 Peran Umat Islam Dalam Kemerdekaan

“ Kami berikan kebaikan dan keburukan itu sebagai ujian bagi kamu “ ( QS. Anbiya:35) 

Buletin

No. 1421 Qurban Dan Pengorbanan

Daging dan darahnya itu  tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya “ ( QS. AlHaj : 37 )

Buletin

No. 1420 KHUTBAH ARAFAH

“ dan apabila kamu selesai dari Arafah, maka ingatlah Allah di tempat-tempat  yang suci “ (QS. Albaqarah : 198 )

Buletin

No. 1419 QURBAN

 “ Dan kerjakanlah shalat kepada tuhan kamu dan berkorbanlah “ (  Al Kautsar : 2 ).

Buletin

No. 1418 AYA SOPHIA

“ Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah setiap kali kamu memasuki masjid ‘ ( QS. Al A’raf : 31)

Buletin

No. 1417 KEADILAN  DAN KEBENARAN

“ Dan apabila kamu akan  memutuskan suatu perkara maka putuskanlah dengan penuh keadilan “      ( QS. An Nisa : 58 )

Buletin

No. 1416 CATATAN HAMKA

“ Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya “ ( QS. Al Jatsyiah : 23 )

Buletin

No. 1415 KOMUNISME, MUSUH AGAMA

“ Dan mereka ingin untuk memadamkan cahaya ( agama ) Allah, tetapi  Allah akan tetap menyempurnakan cahayaNya"  ( QS. Saf : 8 )

Buletin

No. 1414 MENGINGAT KEMBALI PIAGAM JAKARTA

“ Maka lapangkanlah, niscaya Allah memberi kelapangan kepada kamu “ ( QS.Mujadalah :11)

Buletin

NO. 1413 KEBERSIHAN DAN KESUCIAN

Allah sangat mencintai orang-orang yang suci “ ( QS. At Taubah : 108 )

Buletin