Buletin

Buletin

No 1399 SYUKUR, SABAR DAN RIDHA

“ Sesungguhnya orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya dengan tiada batas “ ( QS. Azzumar : 10 ).

Buletin

No. 1398 Peristiwa Di Bulan Rajab

‘ Sesungguhnya dalam kisah mereka ada pelajaran bagi orang yang berpikir  ( QS.an Nur : 44)

Buletin

No. 1397 Mengenang Sejarah Bangsa

“ Aku bersumpah dengan negeri ini “ ( S.Al Balad : 1 )

Buletin

NO. 1396 Akibat Makanan Haram

“ Bahkan apa yang kamu kerjakan itu dapat menjadi karat yang melekat di dalam hati “ ( QS. Al Muthaffifin : 11 )

Buletin

No. 1395 Lari Dari Takdir Untuk Mencari Takdir

‘ Dan jika engkau sakit, maka Dialah yang menyembukan  ( QS. Syuara’ : 80 )

Buletin

No 1394 Gaya Hidup Pemimpin

“ Katakanlah bahwa kesenangan dunia itu hanya sedikit sedangkan kenikmatan akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertaqwa “ ( QS. Nisa : 77 )

Buletin

No 1393 Kemuliaan Bukan Pada Kepemilikan

“ Sesungguhnya manusia itu menyangka bahwa jika mendapat kenikmatan, berarti Alah memberinya kemuliaan, padahal sekali-kali tidak “ ( QS. Al Fajr : 13-14 )

Buletin

No. 1392 Petunjuk Hidup Dari surah Al Fajr

“ Demi waktu Fajar dan malam-malam yang sepuluh “ ( QS. Al Fajr : 1-2 )

Buletin

No. 1391 Akibat Penyimpangan Seksual

Tidaklah wanita itu bermesraan dengan  wanita melainkan mereka telah berzina, dan tidaklah lelaki bermesraan dengan lelaki melainkan mereka juga  berzina.” ( hadis riayat Thabrani

Buletin

No. 1390 Takdir Dan Ikhtiar

"Dan tiap-tiap sesuatu itu telah ditetapkan disisi-Nya dengan kadar yang tertentu." ( QS. ar-Ra'd: 8)

Buletin