Buletin

Buletin

1509 Faktor Kemunduran Peradaban Islam

“ Kamu adalah masyarakat tebaik yang dilahirkan untuk  manusia “ ( QS. Ali Imran : 110 )

Buletin

1508 HAK DAN KEWAJIBAN BERTETANGGA

“ Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan RasulNya maka hendaklah dia berbuat baik kepada jiran tetangganya “ ( Hadis Riwayat Muslim )

Buletin

1507 PERANAN UMAT ISLAM DALAM KEBANGKITAN NASIONAL

“ Dan barangsiapa yang berjihad di jalan Kami, maka Kami akan memberikan petunjuk dan jalan kepada mereka “ ( QS. Al Ankabut  69 )

Buletin

1506 SILATURAHIM : SYARAT MENDAPAT AMPUNAN

“ Dua orang beriman itu adalah bersaudara maka perbaikilah hubungan diantara kamu dan bertaqwalah kepada Allah semoga kamu mendapat rahmat “ ( Surah Hujurat : 10 )

Buletin

1505 SILATURAHIM : SYARAT MENDAPAT AMPUNAN

“ Dua orang beriman itu adalah bersaudara maka perbaikilah hubungan diantara kamu dan bertaqwalah kepada Allah semoga kamu mendapat rahmat “ ( Surah Hujurat : 10 )

Buletin

1504 PRIBADI RAMADHAN

“ Hai orang yang beriman telah diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum amu, agar kamu menjadi orang yang bertaqwa “ ( QS. AlBaqarah : 183 )

Buletin

1503 ITIKAF DAN LAILATUL QADAR

“ Lailatul Qadaritu  adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan " ( QS. Qadar : 3 )

Buletin

1501 MAKNA PERINGATAN NUZUL QURAN

“ Bulan ramadhan adalah bulan diturunkan Al Quran “ ( QS. Al Baqarah : 185 )

Buletin

1502 MAKNA SHALAT TARAWEH, TADARUS DAN SAHUR

“ Sungguh berbahagia orang yang dapat membersihkan jiwanya “ ( QS. Syams : 9 )

Buletin

1501 PERSIAPAN   RAMADHAN

“ Bulan ramadhan , bulan diturunkan padanya kitab suci Al Quran “ ( QS. Albaqarah : 185 )

Buletin