Buletin

Buletin

No.1410 Manusia Taqwa

“ Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. “ ( QS. Al Hujurat  13 )

Buletin

NO. 1409 ZAKAT FITRAH

“ Ambillah sedeah (zakat) dari sebagian harta meeka” ( QS. At taubah : 102 )

Buletin

No. 1408 AMALAN I’TIKAF DAN MUHASABAH DIRI

“ Siapa yang berpuasa ramadhan dengan iman dan melakukan muhasabah diri maka Allah akan memberi ampunan atas dosa-dosanya “ ( Hadis Mutafaqun alaihi )

Buletin

No. 1406 Diam Di Rumah Semasa Wabah, Itu Ibadah

Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya semoga kamu mendapat rahmat “ ( QS. Ali Imran : 132)

Buletin

No. 1405 Persiapan Ramadhan di Masa Pandemik

“ Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk  hari esok “ ( QS.al Hasyr : 18 )

Buletin

No. 1404 Perpindahan Kiblat

“ Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu adalah terasa sangat berat kecuali bagi orang telah diberi petunjuk Allah ( QS. Al Baqarah : 143 )

Buletin

No. 1403 Kewajiban Menjaga Diri

“ Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan “ ( QS. Al Baqarah : 195 )

Buletin

No. 1402 WABAH, MAKSIAT DAN TAUBAT

“ Dan barangsiapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, dan meminta ampun kpada Allah, niscaya akan diperolehnya karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “     ( QS. an Nisa : 110).

Buletin

No. 1401 Sikap Muslim menghadapi Virus Corona

““ Apa saja musibah yang terjadi adalah akibat perbuatan kamu sendiri “ ( QS. al Syura : 30 ).

Buletin

No. 1400 Perjumpaan Dengan Allah

“ Maha suci Tuhan yang telah membawa hambaNya berjalan di malam hari dari masjid al haram ke masjid al aqsha yang telah Kami berkati sekelilingnya “ ( QS. Al Isra : 1 )

Buletin