Buletin

Buletin

Membaca Alam & Beramal Jariyah

“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikanmu”. (QS. al-‘Alaq: 1)

Buletin

No. 1436 Antara Mazhab dan Sunnah

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya di jalan Allah dan janganlah kamu berpecah belah”. (QS. Ali Imran: 103)

Buletin

No. 1244 Perumpamaan Pemimpin yang Adil

“Dan apabila kamu berkata-kata, maka hendaklah kamu berlaku adil, walaupun dia itu adalah kaum kerabatmu, dan patuhilah hukum Allah”. (QS. al-An’am: 152)

Buletin

No. 1248 Khalifah dan Peradaban

“Sesungguhnya Aku akan menjadikan Khalifah di muka bumi”. (QS. Al-Baqarah: 30)

Buletin

No. 1252 Panduan Hidup dari Israk – Mi’raj

“Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambaNya dari Majidil Haram ke Masjidil Aqsha”. (QS. al-Isra’: 1)

Buletin

N0. 1241 Kemuliaan Ulama

“Allah mengangkat derajat dan kedudukan orang yang beriman dan orang yang berilmu itu dengan beberapa derajat”. (QS. Al-Mujadalah: 11)

Buletin

No. 1242 Menggunakan Hak Pilih

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. (QS. An-Nisa: 58)

Buletin

No. 1245 Kunjungan dan Memuliakan Tamu

“Dan peliharalah hubungan silaturrahim”. (QS. An-Nisa: 1)

Buletin

No. 1247 Diantara Tanda Akhir Zaman

“Dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat”. (QS. Al-Ahzab: 63)

Buletin

No. 1251 Dzikir dan Godaan Kehidupan

“Sesungguhnya mengingat Allah itu akan memberi manfaat yang besar”. (QS. Al-Ankabut: 45)

Buletin