Kegiatan

Permbukaan Program Karantina Tahfidz Istaid

Pembukaan Program Karantina Tahfidz Istaid 4 Oktober 2020

Seminar / Dialog / Pelatihan

Berbagi Berkah 2

al-Baqarah (2) : 215. "Mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang mereka infakkan, Jawablah! Apa sahaja harta yang kamu infakkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa sahaja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui".

Kunjungan

Program Karantina Tahfidz Istaid

PROGRAM KARANTINA TAHFIDZ

YAMC (Youth Academician Moeslim Camp)

Pendaftaran Karantina Tahfidz Istaid

Penerimaan Maha Santri Baru (laki-laki muslim)

Seminar / Dialog / Pelatihan

Pembangunan Tahfiz Yayasan Wakaf Istaid

Proyek Pembangunan Tahfiz Istaid

SAPA - TAdabbur surah Al Insan

Konsep Hidup Dalam Surah Al Insan

Tadabbur

SAY - ISTAID !V Matematika Islam

SAY - ISTAID !V Matematika Islam

YAMC (Youth Academician Moeslim Camp)

Program Tebar Qurban Istaid Center

Dengan Qurban Eratkan Ukhuwah

Kunjungan

Berbagi Berkah

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya.” (QS. Saba’: 39)

Tadabbur

Kajian Kitan Tahrirun Nisa

Kajian Kitab Tahrirun Nisa

Tadabbur