Buletin

Tentang Kami

Video

Kegiatan

Galeri

Donasi

Buletin

No 1332 HARI KELAHIRAN NABI

“ Sesungguhnya pada diri Rasulullah tersebut terdapat contoh teladan bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah,  hari akhirat  “ ( QS. Ahzab : 21)

Buletin

No 1331 Ridha dengan Ketentuan

“ Allah ridha dengan mereka ( orang beriman) dan mereka ridha dengan Allah “ ( QS. al Bayinah : 8 )

Buletin

No 1330 Istiqamah Dalam Kebenaran

“ Maka tetaplah engkau dalam sikap dan pendirian (istiqamah ) sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu“ ( QS. Hud : 11 )

Buletin

No 1329 Kepahlawanan  Mus’ab  Bin Umair

“Diantara orang  beriman terdapat pahlawan yang telah menepati janjinya “ QS. Al Ahzab : 23

Buletin

No 1328 Perang Mut'ah Dan Bendera Tauhid

“Jika  di antara kalian terdapat 20 orang yang sabar, maka bilangan itu dapat mengalahkan 200 orang.” (QS. Al Anfal: 65)

Buletin

No 1327 BENCANA ALAM Antara Fenomena Alam dan Iman

“..Kami jadikan kebaikan dan keburukan itu untuk menjad ujian bagi kamu.. “ ( QS. Al Anbiya : 35 )

Buletin

 No 1326 TAKDIR, DOA DAN IKHTIAR

"Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami khazanahnya dan Kami tidak akan menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu" (QS. al Hijr: 21).

Buletin

No 1324 Syawal, Silaturahmi dan membangun Sinergi

( Orang bertaqwa) adalah mereka yang sanggup menahan marah dan memaafkan kesalahan yang lain “ ( QS. Ali Imran : 134 )

Buletin

No 1325 ILMU, IMAN DAN KEPEMIMPINAN BANGSA

“ Allah menjanjikan bagi orang  beriman dan beramal shaleh untuk memegang kepemimpinan di muka bumi " ( QS.an Nur :55 )

Buletin

No. 1258 BULAN TADARUS DAN TADABBUR

“ Dan Al Qur an itu Kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu dapat membacakannya kepada manusia dengan perlahan-lahan “ ( Surah Al Isra /17 : 106 )

Buletin