Buletin

Tentang Kami

Video

Kegiatan

Galeri

Donasi

Buletin

No. 1391 Akibat Penyimpangan Seksual

Tidaklah wanita itu bermesraan dengan  wanita melainkan mereka telah berzina, dan tidaklah lelaki bermesraan dengan lelaki melainkan mereka juga  berzina.” ( hadis riayat Thabrani

Buletin

No. 1390 Takdir Dan Ikhtiar

"Dan tiap-tiap sesuatu itu telah ditetapkan disisi-Nya dengan kadar yang tertentu." ( QS. ar-Ra'd: 8)

Buletin

No.1389 MUSLIM UIGHUR

“ Dan mereka tidak menyiksa orang mukmin melainkan karena mereka itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji  ( QS. al Buruj : 8 )

Buletin

No. 1388 Rasulullah Di Masa Kanak-kanak

“ Dan Allah memelihara engkau ( Muhamad ) daripada manusia “ ( QS. Al Maidah : 68 )

Buletin

No. 1387 Sikap Sabar Dan Lapang Dada

“ Sikap sabar dan memaafkan itu adalah suatu  urusan yang besar”  ( QS.Syura :34  )                       

Buletin

No. 1386 Mengutamakan Pendidikan Adab

“ Allah telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya “ ( QS. Alaq : 5 )

Buletin

No. 1385 Memelihara Kemuliaan Rasulullah

“Dan orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. ( QS. at Taubah : 61)

Buletin

No. 1384 Diantara Mukjizat Rasulullah

“Dan Allah menjaga engkau daripada  manusia” ( QS. al Madah : 67)   

Buletin

No. 1383 KEDUDUKAN RASULULLAH

 “Dan tiadalah Kami mengutus kamu ( Muhamad ) , melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. (QS.Al Anbiya : 107 )            

Buletin

No. 1382 Kelahiran seorang Rasul

“ Tiadalah Muhamad itu melainkan seorang Rasul “ ( QS. Ali Imran : 114 )

Buletin