Buletin

Tentang Kami

Video

Kegiatan

Galeri

Donasi

Buletin

1464. ATEIS

 Firaun berkata : “ buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa “ (QS. Al Qasas : 38 )

Buletin

1464 Diantara Pengorbanan Umat Islam Untuk Persatuan Bangsa

“ Maka lapangkanlah, niscaya Allah member kelapangan kepada kamu “ ( QS.Mujadalah :11)

Buletin

1463 REFORMASI MORAL

Sesungguhnya engkau ( Muhammad ) memiliki akhlak yang mulia ( QS. Al Qalam : 4 )

Buletin

1462 Ilmu Dan Gelar

“ Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan kamu “ ( Q.S. Al Alaq : 1-3 )

Buletin

1461 Agama dan  Pancasila

“ Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah “ ( QS. Syura : 13 )

Buletin

1460 Strategi Menjatuhkan Sultan Abdul Hamid

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. (QS Al An'am :116)

Buletin

1459 KETEGASAN SULTAN ABDUL HAMID MEMBELA PALESTIN

“ Sesungguhnya orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka tetap istiqamah maka tiada kekhawatiran terhadap mereka “ ( QS. Al Ahqaf : 13 )

Buletin

1458 Makna Idul Fitri

Maka tegakkanlah wajahmu ke atas agama yang lurus. Inilah fitrah yang dijadikan Allah untuk manusia “ ( QS. Ar Rum : 30 )

Buletin

1456 Masyarakat Al Quran

"Didalam bulan Ramadhan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasa atas petunjuk dan pembeda yang haq dan bathil." (QS. Al-Baqarah:185)

Buletin

1455 Semangat Kartini Untuk Memahami alQuran

"Allah Pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan  kepada cahaya"  (QS. AlBaqarah: 257)

Buletin