Buletin

Tentang Kami

Video

Kegiatan

Galeri

Donasi

Buletin

MENJAGA ADAB KEPADA RASULULLAH SAW

“ Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada yang lain ” ( QS. An Nur / 24 : 63 ).

Buletin

PERINGATAN MAULID DAN TANTANGAN UMAT

“ Sesungguhnya pada pribadi Rasulullah terdapat contoh teladan bagi kamu semua “ ( QS. Al Ahzab : 21 )

Buletin

TADARUS SEJARAH DAN PERJUANGAN NABI

Buletin

MEMAAFKAN TERDAKWA

“ Siapa yang memaafkan kesalahan orang lain dan memperbaiki dirinya maka pahalanya disisi Allah “ ( Qs Syura : 40 )

Buletin

KEKUATAN UMAT : IMAN , ILMU DAN ADAB

“Hai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu : Berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu ( QS. AlMujadilah : 11 )

Buletin

AGAMA 

“ Bagi kamu agama kami dan bgiku agamaku “ ( QS. Al Kafirun : 5 )

Buletin

REKAYASA DAN KEADILAN

“ Dan tegakkanlah neraca dengan penuh  keadilan “ ( QS. Ar Rahman : 9 )

Buletin

Ulama Dalam Kemerdekaan

 “ Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Baqarah : 218 )

Buletin

RAHMAT KEMERDEKAAN

“ Jika kamu bersyukur maka AKU akan menambah nikmat tersebut tetapi jika kamu kufur maka sesungguhnya siksaan-KU amatlah pedih "“( QS. Ibrahim : 7 ).

Buletin

HARI ASYURA

“ Demi waktu fajar, dan malam-malam yang sepuluh “ ( QS. Al Fajr : 1-2 )

Buletin