Buletin

Tentang Kami

Video

Kegiatan

Galeri

Donasi

Buletin

1430 Perlindungan Kerja dalam Islam

“ Dan bekerjalah kamu, maka sesungghnya, Allah Taala, dan rasulNya, dan umat yang beriman  akan melihat hasil kerjamu “ ( QS.  Attaubah : 105 )

Buletin

1429 Komunisme dan Agama

“ Kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan ridhakepada kamu  sebelum kamu mengikuti ajaran agama mereka “ ( QS. Al Baqarah : 120 )

Buletin

1428 KEPEMIMPINAN RASULULLAH

“ Dalam diri Rasulullah terdapat contoh yang baik “ ( QS. Al Ahzab : 21 )

Buletin

1427. Jihad Bekerja

“ Kami jadikan siang hari  itu untuk bekerja “ ( QS. An Naba” 11) 

Buletin

1426 Khutbah Jumat Pertama

Orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapa pun selain kepada Allah ( QS. At Taubah : 18 )

Buletin

1425 KHALIFAH

“ Dan ingtalah ketika Allah berfirman kepada malaikat : Susungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi “ ( QS. Al Baqarah : 30 )

Buletin

1424 Piagam Madinah : Konstitusi Tertulis Pertama di dunia

“ Jika kamu menjalankan hukum maka  tegakkanlah hukum diantara manusia dengan penuh keadilan “ (QS.Al Maidah : 42)

Buletin

1423 Makna Hijrah

“Sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku ( Surah Al Ankabut : 26 )

Buletin

1422 Peran Umat Islam Dalam Kemerdekaan

“ Kami berikan kebaikan dan keburukan itu sebagai ujian bagi kamu “ ( QS. Anbiya:35) 

Buletin

No. 1421 Qurban Dan Pengorbanan

Daging dan darahnya itu  tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya “ ( QS. AlHaj : 37 )

Buletin