Buletin

Tentang Kami

Video

Kegiatan

Galeri

Donasi

Buletin

1450 PENGAJARAN DARI ISRAK MIKRAJ

" Sungguh dia ( Muhamad ) telah melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar " ( QS.AnNajm:18)

Buletin

1449 Pentingnya Mengetahui Kehalalan Produk bagi Masyarakat Musli

“ sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah  adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan ( QS. Al Maidah : 90 )

Buletin

1448 Rumah Laba-Laba

“ Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah labah-labah kalau mereka mengetahui. ( QS. Al Ankabut : 41)

Buletin

1447 Pemborosan

“ Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara syetan “  ( Surah al isra: 27 )

Buletin

1446 Kegelisahan Umar Bin Khattab

“ Satu hari pemimpn yang adil sama dengan ibadah selama enam puluh tahun “ ( Hadis Riwayat Thabrani )

Buletin

1445 BELAJAR DARI  KEKALAHAN 

“ Taatlah kamu kepada Alah dan RasulNya dan janganlah kamu berpecah belah karena akan membuat kamu gagal dan hilang kekuatan “ ( Qs. Al Anfal : 46 ).

Buletin

1444 Ideologi dan Teologi Liberal 

“ Jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kebenaran kepadamu “ ( QS. Almaidah : 48 )

Buletin

1443 MANHAJ AL FIKRI

“ Katakanlah: "Inilah jalan [agama] ku, aku dan orang yang mengikutiku mengajak [kamu] kepada Allah dengan hujjah yang nyata  ( QS, Yusuf : 108 )

Buletin

1442 AGAMA ITU MUDAH 

" Sesungguhnya Agama itu mudah " ( Hadis riwayat tBukhari )

Buletin

1441 A-Ghazali, Perang Salib Dan Kebangkitan Islam

“ Allah  mengangkat  orang yang beriman dan orang yang  berilmu beberapa derajat “ ( QS. Al Mujadalah : 11 )

Buletin